Hvor mange arbejdsmiljø​repræsentanter kan I vælge

Hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter, der kan vælges, afhænger af, hvor mange ansatte I er på virksomheden.

Er I under 10 ansatte, er der intet krav om, at I skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant. Men samarbejdet om det gode og sikre arbejdsmiljø skal foregå mellem ledelsen og den enkelte ansatte.

Derfor anbefaler 3F, at I også på små virksomheder vælger en arbejdsmiljørepræsentant, hvis I kan få ledelsen til at acceptere det. 

Skiftende arbejdspladser

På skiftende arbejdspladser som byggepladser og lignende skal der dog etableres en arbejdsmiljøorganisation, hvis der er fem eller flere ansatte i en periode på mindst 14 dage.

Med skiftende menes, at de ansatte arbejder uden for virksomhedens faste arbejdssted. Det kan for eksempel være på byggepladser, anlægsgartnere, hos private, på veje og udearealer.

10 til 34 ansatte

På de lidt større arbejdspladser skal der være en arbejdsmiljøorganisation med en eller flere valgte samt arbejdsledere. Organisationen skal varetage planlæggende og koordinerende opgaver om sikkerhed og sundhed. 


Virksomheder med 35 og flere ansatte

På de store virksomheder skal der være et antal lokale arbejdsmiljøgrupper, der varetager det daglige samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Der skal desuden oprettes et eller flere udvalg til at varetage de overordnede planlæggende og koordinerende opgaver. Virksomhedens øverste ledelse skal være direkte repræsenteret i det overordnede udvalg.

Få hjælp hos 3F

Kontakt din lokale 3F-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter, I må vælge og hvordan, det skal foregå.