Hvornår skal der vælges en arbejdsmiljø​repræsentant

Normalt bliver arbejdsmiljørepræsentanten valgt for to år. Nogle steder aftaler man, at perioden er fire år.

Med mindre arbejdsmiljørepræsentanten bliver alvorligt syg, skifter job eller der sker store omlægninger af arbejdsmiljøorganisationen, fortsætter den valgte arbejdsmiljørepræsentant valgperioden ud. 

Når valgperioden udløber, skal der vælges på ny, også selvom den nuværende arbejdsmiljørepræsentant gerne vil fortsætte. Det skal være muligt at opstille modkandidater.

Arbejdsgiveren skal altid have besked om, hvem der er blevet valgt. Er den valgte arbejdsmiljørepræsentant medlem af en fagforening, skal fagforeningen have besked. Valget for organiserede ansatte er helt på plads, når den faglige organisation har fået besked om valget og har meddelt dette til den modstående arbejdsgiverorganisation eller den ikke organiserede arbejdsgiver.