Indeklima

Indeklimaet har stor indflydelse på vores arbejdsmiljø og evne til at arbejde effektivt.

Har din arbejdsplads problemer med indeklimaet, skal der laves en ny Arbejdspladsvurdering (APV), som skal indeholde en analyse af problemernes omfang, en liste over mulige løsninger og en handlingsplan, der viser, hvornår hvert enkelt problem skal være løst. 

Hvis I vil undersøge, hvordan indeklimaet er på arbejdspladsen, skal I gå systematisk til værks. Gode idéer og inspiration til en analyse af problemerne finder I for eksempel på hjemmesiden www.indeklimaportalen.dk

Problemer med indeklimaet kan være svære at løse, så der kan være brug for at hyre eksperter udefra til at rådgive. Søg efter en autoriseret arbejdsmiljørådgiver med viden om indeklima.

Sådan påvirker dårligt indeklima

Arbejder du i et dårligt indeklima, kan det forringe din koncentration. Et dårligt indeklima kan også gøre dig syg. 

Symptomer kan blandt andet være:

 • irritation af øjne og slimhinder
 • kvalme og svimmelhed
 • hovedpine og unaturlig træthed
 • muskelinfiltrationer
 • overfølsomhed.  

Ordet indeklima omfatter forhold som:

 • ventilation og luftkvalitet
 • varme, kulde og træk
 • fugt og lugt
 • dårlig belysning
 • støv og snavs
 • statisk elektricitet
 • støj og dårlig akustik.

Arbejdstemperatur og arbejde under hedebølge

Temperaturen skal passe til det arbejde, der udføres. Det står i Arbejdstilsynets vejledning om temperatur i arbejdslokaler. 

Til stillesiddende arbejde og arbejde med let fysisk aktivitet:

 • Normalt bør temperaturen ligge på 20-22 grader.
 • Temperaturen må normalt ikke overstige 25 grader - bortset fra perioder med hedebølge.
 • Temperaturen bør aldrig være under 18 grader.  

Til arbejde med stor fysisk aktivitet:

 • Temperaturen bør ikke overstige 18 grader.
 • Der bør aldrig være mindre end 10 grader i lokalerne.
 • Hedebølger kan medføre højere temperaturer. Men så skal arbejdsgiveren sørge for kompensation - for eksempel kan det blive nødvendigt med pauser i køligere omgivelser.  

Arbejdsmiljø i Danmarks vejledning giver mere information.  

Mere om indeklima

De forskellige Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BAR) finder du på www.bar-web.dk

Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis din arbejdsplads har arbejdsmiljøproblemer, I ikke selv kan løse.