Personalepolitik

Det er et vigtigt element i det psykiske arbejdsmiljø, at din arbejdsplads har en nedskrevet personalepolitik.

Alle virksomheder har en personalepolitik. Men de færreste har den skrevet ned.  

Du kan foreslå, at de forskellige dele af personalepolitikken formuleres på skrift.  

En klar, skriftlig personalepolitik giver tryghed og sikrer de ansatte mod forskelsbehandling. 

Alle skal høres

Processen er vigtig, når personalepolitikken skal formuleres. Hvis alle føler, de er blevet hørt, er der størst opbakning om de nye regler.

En velfungerende personalepolitik skal: 

  • være klar og tydelig
  • gælde for alle i virksomheden
  • besluttes efter en fair proces, hvor alle er blevet hørt
  • indeholde klare regler for, hvad der sker, hvis reglerne brydes. 

Før en god personalepolitik skal kunne fungere, er I nødt til at have opbakning fra den øverste ledelse. 

På store arbejdspladser samles diskussionerne ofte i samarbejdsorganisationen eller arbejdsmiljøudvalget, og det er her, reglerne udformes. 

Har I ikke et samarbejdsudvalg eller valgte repræsentanter, kan en af medarbejderne tage en snak med ledelsen om behovet for en personalepolitik. 

Det kan en god personalepolitik indeholde

Der findes ingen facitliste for, hvilke regler der bør skrives ind i en personalepolitik.  

Det er forholdene på den enkelte arbejdsplads, der afgør, hvad der er vigtigt. 

Eneste undtagelse er regler for rygning, fordi Folketinget har vedtaget, at alle arbejdspladser skal have en rygepolitik. Og den skal være skriftlig. 

Andre regler kan for eksempel handle om:

  • det rummelige arbejdsmarked (for eksempel integration, sygdom, fravær, fastholdelse og seniorpolitik)
  • ligestilling, arbejds- og familieliv (for eksempel familievenlig personalepolitik, ligeløn, uddannelse og ansættelse)
  • omgangsformer og adfærd (for eksempel beklædning, diskrimination, mobning, vold og chikane)
  • sundhedsfremme (for eksempel alkohol, helbredsordninger, kantine, motion, rygning og stress).

Mere om personalepolitik

Har virksomheden allerede en politik, som ikke er skrevet ned, kan I bede om, at alle ansatte bliver informeret om reglerne.  

Hverken arbejdsgiver eller ansatte har gavn af, at der er tvivl om, hvilke regler der gælder på arbejdspladsen. 

Hvis arbejdspladsen har både tillids- og arbejdsmiljørepræsentant, spiller de begge en vigtig rolle i forhold til personalepolitik. 

De skal - med hver deres erfaringer og baggrundsviden - bidrage til indholdet og sikre, at der bliver fulgt op på nye regler. Desuden bør de kontrollere, at reglerne bliver efterlevet.