Støj og vibrationer

Arbejder du under støjbelastning, er der klare regler for din sikkerhed.

Reglerne for støj er meget klare: Al unødig støj skal undgås, og ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 dB beregnet over en arbejdsdag. 

Allerede når støjen kommer over 80 dB, skal arbejdsgiveren sørge for, at støjen dæmpes, og alle ansatte skal tilbydes høreværn.

Et støjniveau på 80 dB svarer til den mængde lyd, man oplever, hvis man går langs en almindeligt trafikeret gade - eller til lyden fra en hårtørrer.  

De fleste håndholdte elværktøjer støjer mere end 80 dB, når de er i brug. 

Pas på vibrationer

Støj og vibrationer hænger tit sammen, men måles hver for sig. Og der er også grænseværdier for vibrationer.

Reglerne skelner mellem to slags vibrationer: 

  • hånd-arm-vibrationer. De opstår for eksempel, når du bruger havefræsere, vinkelslibere eller andet håndholdt elværktøj.
  • helkrops-vibrationer. De opstår for eksempel, hvis du kører truck eller traktor.

Begge slags vibrationer er skadelige for dit helbred, hvis du udsættes for dem gennem længere tid.

Gode råd fra 3F

  • Brug personlige værnemidler som høreværn og handsker.
  • Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis din arbejdsplads har arbejdsmiljøproblemer, I ikke selv kan løse.

Her kan du få mere at vide