Stress

Et passende arbejdstempo og god trivsel på arbejdet er afgørende for at undgå stress.

Stress er kroppens reaktion på længere tids overbelastning. Denne overbelastning behøver ikke at have noget med arbejdstempoet at gøre.  

De hyppigste årsager til stress er:

  • for meget arbejde - eller alt for lidt arbejde
  • uklare krav til det arbejde, du skal udføre
  • uklare regler (dårlig personalepolitik)
  • usikkerhed om, hvordan du klarer dig (mangel på respons)
  • manglende indflydelse på eget arbejde
  • mobning, chikane eller rå omgangstone. 

Vi bliver ikke specielt stressede af at have travlt. Men når det pressede arbejde bliver normen, og tiden til at slappe af forsvinder, kan kroppen reagere negativt. 

Hvis du udsættes for stressede arbejdsforhold i længere tid, kan det føre til livstruende hjertekarsygdomme, depressioner og dårlig livskvalitet.

Stress skal undgås

Arbejdsmiljøloven skelner ikke mellem psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø skal også være ”sikkert og sundt”.  

Derfor er det psykiske arbejdsmiljø et vigtigt element, når I skal lave en Arbejdspladsvurdering (APV). 

Er der problemer med stress på din arbejdsplads, kan du: 

  • bede arbejdsmiljøsrepræsentanten drøfte problemerne i sikkerhedsorganisationen
  • drøfte problemerne med din arbejdsgiver eller leder
  • rejse problemerne, når der skal laves en Arbejdspladsvurdering (APV).  

Gode råd om stress

  • Brug Arbejdspladsvurderingen (APV) til at løse problemerne.

Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis din arbejdsplads har arbejdsmiljøproblemer, I ikke selv kan løse.

Læs mere om stress på Arbejdsmiljøweb.

Ny digital værktøjskasse

Har du eller dine kolleger problemer med stress og dårlig trivsel på arbejdspladsen, kan I få hjælp via hjemmesiden Sammen om mental sundhed.

Her kan du få gode råd og værktøjer både i forhold til at forebygge og til at hjælpe stressramte.