Trivsel på jobbet

At trives på jobbet betyder blandt andet, at man oplever, at arbejdet er inspirerende, lærerigt, udviklende og sjovt.

Når arbejdet er inspirerende, udfordrende, lærerigt og sjovt, så trives du på arbejdet. Føler du, at din indsats anerkendes og værdsættes af kolleger og ledelse, så vil du for det meste også trives på arbejdspladsen.

Er den omvendt gal med trivslen, så kan det ende med:

  • Problemer med helbredet
  • Større fravær
  • Ringere arbejdsindsats
  • Dårlig omgangstone
  • Valg af mindre sund kost
  • Større gennemstrømning af medarbejdere
  • Et dårligt produktionsresultat for virksomheden.

Snak med din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant, hvis der er problemer med trivslen og det psykiske arbejdsmiljø. 

Trivsel giver bedre økonomi

I dag har de fleste arbejdsgivere indset, at der er en nøje sammenhæng mellem medarbejdernes trivsel og firmaets økonomi.  

Mere trivsel giver højere produktivitet, større engagement og færre sygedage. 

Gode råd fra 3F om trivsel på jobbet

  • Snak med din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du har problemer med trivsel på arbejdspladsen.
  • Brug arbejdspladsvurderingerne til at diskutere både nuværende og fremtidige arbejdsforhold.  

Få hjælp i din lokale 3F fagforening, hvis der ikke arbejdes seriøst med arbejdspladsvurderingerne på din arbejdsplads. 

Værktøjer til trivsel på arbejdspladsen.