Forskelsbehandling og diskrimination

Der findes en lov mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, som forbyder både direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn, race, alder, seksuel orientering med videre.

Det er forbudt at diskriminere og forskelsbehandle på arbejdsmarkedet, siger Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet med videre.

Loven forbyder både direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Det gælder over for lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.

Se filmen om inklusion af transkønnede på arbejdspladsen nedenfor.

Loven om forskelsbehandling gælder både over for private og offentlige virksomheder.

En arbejdsgiver må for eksempel ikke forskelsbehandle ansatte i forhold til adgang til erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling.

Samtidig gælder forbuddet mod forskelsbehandling også for enhver, der træffer beslutning om medlemskab af og deltagelse i en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation med videre.

Oplever du diskrimination eller forskelsbehandling, skal du straks kontakte din lokale 3F fagforening, så vi kan hjælpe dig.

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler