Mobning

Dit psykiske arbejdsmiljø på jobbet er en vigtig faktor for dit velvære. Vær derfor opmærksom på mobning, og reager, hvis du eller din kollega udsættes for det.

Det psykiske arbejdsmiljø er et vigtigt element, når I skal lave en Arbejdspladsvurdering (APV). 

Dit humør og din sindstilstand påvirkes af det psykiske arbejdsmiljø. De første signaler på, at noget er galt, er manglende lyst til at gå på arbejde, dårligt humør, og at du hurtigere bliver irriteret.

Senere kan det være ondt i maven, rygsmerter, hovedpine, søvnproblemer, spiseforstyrrelser og personlighedsændringer.

Derfor er det vigtigt, at problemer løses så tidligt som muligt.

Der er tale om mobning, når:

  • der tales nedladende om en kollega
  • der tales nedladende til en kollega
  • en kollega holdes ude fra alt samvær
  • en kollegas funktion på arbejdspladsen angribes.

Bekæmp mobning

Det er ledelsens ansvar at forhindre mobning og chikane.  

Tag fat om problemerne på arbejdspladsen, og få aftalt spilleregler med ledelsen.  

Hvis ledelsen svigter, kan du selv rejse problemerne, når virksomhedens Arbejdspladsvurdering (APV) skal behandles. Desuden kan du:

  • markere klart og tydeligt, hvordan du selv ønsker at blive omtalt og tiltalt af dine kolleger.
  • tale åbent om problemerne på arbejdspladsen. Konfrontér den, der chikanerer, selvom det kan være ubehageligt.
  • hjælpe og støtte den person, det går ud over. Du kan ikke forvente, at offeret selv finder kræfterne til at få gjort en ende på mobningen.
  • bede sikkerhedsrepræsentanten drøfte problemerne i sikkerhedsorganisationen.
  • foreslå, at virksomheden får en skriftlig personalepolitik.  

Læs mere om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings retningslinjer for mobning.

Læs mere om, at mobning kan gøre dig psykisk syg


 

 

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler