Sexchikane

Sexchikane er enhver form for uønsket kontakt af seksuel karakter. Kontakten behøver ikke være fysisk, men kan også være i form af bemærkninger eller lignende.

Føler du dig nedværdiget eller truet på grund af dit køn eller din seksuelle identitet, så kan det være, at du er udsat for sexchikane. 

Sexchikane er nedbydende for dem, det går ud over.  

I grovere tilfælde kan der rejses straffesag mod udøveren. 

I mildere sager kan der rejses erstatningssag efter Lov om Ligebehandling.  

Hvis den overenskomst, der gælder for virksomheden, indeholder regler om emnet, kan chikanen behandles ret hurtigt i det fagretlige system.

Det kan du gøre ved sexchikane

Det er ledelsens ansvar at forhindre mobning og chikane.  

Tag fat om problemerne på arbejdspladsen, og få aftalt spilleregler med ledelsen.  

Hvis ledelsen svigter, kan du selv rejse problemerne, når virksomhedens Arbejdspladsvurdering (APV) skal behandles. Desuden kan du:

  • markere klart og tydeligt, hvordan du selv ønsker at blive omtalt og tiltalt af dine kolleger.
  • tale åbent om problemerne på arbejdspladsen. Konfrontér den, der chikanerer, selvom det kan være ubehageligt.
  • hjælpe og støtte den person, det går ud over. Du kan ikke forvente, at offeret selv finder kræfterne til at få gjort en ende på mobningen.
  • bede arbejdsmiljørepræsentanten drøfte problemerne i sikkerhedsorganisationen.
  • foreslå, at virksomheden får en skriftlig personalepolitik.  

 

 

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler