Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri

Her kan du se løn og arbejdsvilkår, som 3F har aftalt i overenskomsten med ”Dansk Byggeri”.

Se hele overenskomsten under dokumenter.

Dokumenter
Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri 1 MB PDF

Innovationsminister Sophie Løhde har varslet bred lockout på statens område. Det betyder, at 120.000 ud af 180.000 statsansatte lockoutes fra 10. april. KL og Danske Regioner følger med og lockouter over 300.000 ansatte i kommuner og regioner. Praktiske spørgsmål og svar om strejke og lockout kan findes her.