Maler

Fagforeningen 3F organiserer mange fag og brancher, men ikke malere.

Malerforbundet er eksperter i løn- og arbejdsforhold for malere.

Her har du et overblik over hvilke fag og brancher, 3F organiserer.