Mekaniker

Fagforeningen 3F organiserer mange fag og brancher, men ikke mekanikere.

Dansk Metal er eksperter i løn- og arbejdsforhold for mekanikere.

Her har du et overblik over hvilke fag og brancher, 3F organiserer.