Murer

Fagforeningen 3F er specialister i løn og arbejdsforhold for murere. Det er din sikkerhed for at få den bedste faglige hjælp. Se din overenskomst nederst på siden.

Murersvendens løn og overenskomst

Murersvendenes løn forhandles lokalt. De lokale lønforhandlinger tager udgangspunkt i den overenskomst, som Byggegruppen i 3F har forhandlet med arbejdsgiverne.

Lønnen er som regel baseret på lokale akkordaftaler, enten ud fra områdets prisniveau eller akkordpriser beregnet efter opmåling. Hver ny byggeplads betragtes som en ny virksomhed, hvor der er en ny lønforhandling. 

Som murer optjener du stort set altid den løn, der er gældende for området og for den type arbejde, du er ansat til.

Se løn og overenskomster for murersvende

De fleste murere er ansat i private virksomheder, men der er også murere inden for det offentlige.

Se overenskomsterne nedenfor.

 

Overenskomst for murer- og murerarbejdsmandsarbejde

Bygge- og anlægsoverenskomsten (Dansk Håndværk)