Teknisk servicemedarbejder

Fagforeningen 3F er specialister i løn og arbejdsforhold for tekniske servicemedarbejdere ansat i kommuner, regioner og staten. Det er din sikkerhed for at få den bedste faglige hjælp. Se din overenskomst nederst på siden.

Løn og overenskomst for

tekniske servicemedarbejdere i kommune, region, stat, private skoler og gymnasier, visse private daginstitutioner og forsyningsvirksomheder.

Den offentlige gruppe i 3F forhandler overenskomsten på dit arbejdsområde.

Dine rettigheder omkring løn, arbejdstid, ferier og fridage, uddannelse og mange andre forhold finder du i den overenskomst, som 3F har indgået med arbejdsgiverne.

En række forhold er dog overladt til lokal forhandling. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening hvilke aftaler, der gælder på din arbejdsplads.

Overenskomst

Der er forskellige overenskomster for tekniske servicemedarbejdere ansat i tekniske servicemedarbejdere i kommuner, regioner, staten, private skoler og gymnasier, visse private daginstitutioner og forsyningsvi

Se din løn og overenskomst inddelt efter overenskomstområde.

Teknisk servicemedarbejder i kommuner

Teknisk servicemedarbejder i staten

Organisationsaftale for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten og Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer

Teknisk servicemedarbejder på øvrige overenskomster

Overenskomst for Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Lilleskolerne, Danske Friskoleforening og "KL, forsyningsvirksomheder med serviceaftale.