Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Håndværk

Her kan du se løn og arbejdsvilkår, som 3F har aftalt i overenskomsten med ”Dansk Håndværk”.

Se hele overenskomsten under dokumenter.

Sådan får du mere i løn

Du har altid mulighed for selv at regulere din løn. Det gør du ved at aftale med din arbejdsgiver, at du arbejder på akkord.

Få mere at vide hos din tillidsrepræsentant eller ved at henvende dig i din lokale 3F fagforening.

 

Dokumenter
Bygge og Anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Håndværk 1 MB PDF

Innovationsminister Sophie Løhde har varslet bred lockout på statens område. Det betyder, at 120.000 ud af 180.000 statsansatte lockoutes fra 10. april. KL og Danske Regioner følger med og lockouter over 300.000 ansatte i kommuner og regioner. Praktiske spørgsmål og svar om strejke og lockout kan findes her.