Familieliv

Reglerne om graviditet, barsel og adoption er fastsat ved lov, som suppleres af de aftaler der findes under de gældende overenskomster.

Forældre og barsel

Læs mere her Reglerne om graviditet, barsel og adoption er fastsat ved lov. Overenskomsterne giver bedre vilkår end lovens minimumskrav.

Løn og barsel

Læs mere her Som medlem af 3F kan din overenskomst sikre, at du har ret til at modtage hel eller delvis fuld løn i løbet af din orlovsperiode.

Barns 1. sygedag

Læs mere her Hvis dit barn bliver syg, har du normalt ret til at blive hjemme på første sygedag.

Undervisning og arbejde

Læs mere her Under din graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov kan du frit deltage i undervisning.

Sygdom og barsel

Læs mere her Du har en række rettigheder, hvis du bliver syg under din graviditet, eller når du holder barselsorlov.

Arbejdsmiljø og graviditet

Læs mere her Dit arbejdsmiljø skal være sikkert for din graviditet.

Varsling af orlov

Læs mere her Du har pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvornår du regner med at holde orlov, og hvornår du begynder på arbejde igen.

Ferie og orlov

Fertilitetsbehandling

Læs mere her Går du i behandling for barnløshed, svarer fraværet til fravær under sygdom.

Adoption

Læs mere her De fleste overenskomster, 3F har indgået, giver ret til fuld løn i mindst 14 uger af barselsorloven.

Udskudt orlov

Læs mere her Du har ret til at gemme noget af din forældreorlov til senere.

Omsorgsdage

Læs mere her I nogle overenskomster har forældre ret til omsorgsdage.

Handicappet barn

Læs mere her Der er mulighed for at passe dit barn hjemme, hvis dit barn har et alvorlige handicap.

Alvorligt sygt barn

Læs mere her Du har mulighed for selv at passe dit alvorligt syge barn og modtage en godtgørelse svarende til sygedagpenge.

Pasning af syge eller døende

Læs mere her Hvis en nær ven eller et familiemedlem bliver alvorligt syg, kan du i mange tilfælde få orlov og økonomisk tilskud fra kommunen til at passe den syge.

Beskyttelse under graviditeten

Læs mere her Når du er gravid, kan du gå fra på orlov mindst 4 uger før din termin. Visse overenskomster giver dog ret til at gå på graviditetsorlov 8 uger før termin.