Ferie og fridage

Som medarbejder har du en række rettigheder ved ferie.

Feriedagpenge

Læs mere her Du har mulighed for at få feriedagpenge, når du holder ferie, hvis du ikke har optjent 25 dages ferie.

Ret til ferie

Læs mere her Som medarbejder har du en række rettigheder ved ferie.

Særlige fridage

Læs mere her

I løbet af året er der nogle særlige fridage, hvor du via din overenskomst kan have ret til at holde fri.

Feriepenge

Læs mere her Hvis din arbejdsgiver ikke betaler løn under ferie, har du i stedet ret til feriegodtgørelse.

Feriefridage

Læs mere her Feriefridage er ekstra fridage, som mange overenskomster giver ret til.

Sygdom og ferie

Læs mere her Bliver du syg, når din ferie begynder, har du ret til at udskyde din ferie til et andet tidspunkt.

Strandet på ferie

Læs mere her Kan du ikke møde til tiden og passe dit arbejde, fordi du er strandet på ferie, så skal du som udgangspunkt selv betale for den tid, du ikke arbejder.

Overflytning af ferie til nyt ferieår

Læs mere her I nogle tilfælde kan du og din arbejdsgiver aftale, at du må overføre feriedage til følgende ferieår.