Ret til ferie

Som medarbejder har du en række rettigheder ved ferie.

Ferieloven giver dig ret til 25 dages ferie om året (5 uger).  

Du har ret til tre ugers ferie i sammenhæng mellem 1. maj og 30. september (hovedferien).  

Hvis du har et barn, der går i skole, skal arbejdsgiveren så vidt det er muligt imødekomme dit ønske om, at hovedferien holdes i dit barns skolesommerferie. 

Selvom du ikke har optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, har du ret til at holde ferie for egen regning. 

Aftal ferie med din arbejdsgiver

Resten af din ferie kan placeres hele året. Hvordan ferien placeres, aftales med arbejdsgiveren.  

Har virksomheden ferielukket, eller kan I ikke blive enige, er det arbejdsgiveren, som laver ferieplanlægningen.

Mere om ferie

Du optjener ret til 2,08 feriedag for hver måned, du arbejder.  

I 2019 optjenes ferie i perioden 1. januar til 31. august 2019.  

Ferien skal holdes 1. maj til 30. september 2020.

Der træder en ny ferielov i kraft 2020 der betyder, at du kan holde betalt ferie umiddelbart efter du har optjent den. F.eks. har du efter september måned 2020 optjent 2,08 betalt feriedag. Dem kan du i princippet holde med det samme.

Feriepenge som du optjener i perioden 1. september 2019 til og med 31. august 2020 indefryses og udbetales, når du forlader arbejdsmarked.

Husk at kontakte din arbejdsgiver, hvis du ikke kan møde på arbejde efter endt ferie for eksempel ved ferieophold i udlandet, ellers kan du risikere at blive opsagt.

Læs mere om den nye ferielov og se svar på ofte stillede spørgsmål her.

Du kan også læse mere om ferie på Borger.dk.

 

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler