Ret til ferie

Som medarbejder har du en række rettigheder ved ferie.

Ferieloven giver dig ret til 25 dages ferie om året (5 uger).  

Du har ret til tre ugers ferie i sammenhæng mellem 1. maj og 30. september (hovedferien).  

Hvis du har et barn, der går i skole, skal arbejdsgiveren så vidt det er muligt imødekomme dit ønske om, at hovedferien holdes i dit barns skolesommerferie. 

Selvom du ikke har optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, har du ret til at holde ferie for egen regning. 

Aftal ferie med din arbejdsgiver

Resten af din ferie kan placeres hele året. Hvordan ferien placeres, aftales med arbejdsgiveren.  

Har virksomheden ferielukket, eller kan I ikke blive enige, er det arbejdsgiveren, som laver ferieplanlægningen.

Mere om ferie

Du optjener ret til 2,08 feriedag for hver måned, du arbejder.  

Ferien optjenes i kalenderåret, der går fra 1. januar til 31. december.  

Ferien skal holdes i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april året efter.

Husk at kontakte din arbejdsgiver, hvis du ikke kan møde på arbejde efter endt ferie for eksempel ved ferieophold i udlandet, ellers kan du risikere at blive opsagt.

Læs mere om ferie på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside