Fleksjob

Du kan søge om et fleksjob, hvis du har nedsat arbejdsevne.

For at få fleksjob er det et krav, at du ikke kan have et arbejde på normale vilkår på grund af væsentlige og varige begrænsninger i din arbejdsevne.

Er du under 40 år, kan du få fleksjob i op til fem år ad gangen.

Hvis du er over 40 år, kan du efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob.

Det gælder, hvis kommunen vurderer, at du aldrig kan få eller fastholde et almindeligt job på normale vilkår.

Ansat før 1. januar 2013

Er du ansat i et fleksjob før 1. januar 2013, sker der ingen ændringer, så længe du er ansat i det samme fleksjob med samme arbejdsopgaver. Din arbejdsgiver modtager det samme tilskud til din løn som hidtil.

Der vil ikke være tale om et nyt fleksjob, hvis to virksomheder fusionerer, eller der sker virksomhedsoverdragelse, og ansættelsesmyndigheden dermed bliver en anden, men arbejdsopgaverne og ansættelsesvilkår fortsat er i uændret form.

Får du, eller skifter du fleksjob efter 1. januar 2013

Får du et fleksjob efter 1. januar 2013, er du omfattet af de nye fleksjobregler.

Det første fleksjob - uanset alder - bevilges for en femårig periode . Er du under 40 år kan der efter første fleksjob bevilges der fleksjob for yderligere 5- årige perioder (indtil du bliver 40 år), hvis betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt. Jobcenteret skal, inden perioden udløber, tage stilling til om du  er berettiget til endnu en periode i fleksjob. 

Du skal ikke skifte fleksjob hver femte år, men kommunen følger op hvert 2½ år for at vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Vurderer de det, kan du blive i samme fleksjob. 

Er du over 40 år er det første fleksjob også på en periode på 5 år, og herefter vil det næste fleksjob være varigt, hvis jobcenteret vurderer at betingelserne for fleksjob forsat er opfyldt dvs. at din arbejdsevne er varig nedsat. 

Der er tale om nyt fleksjob, hvis du stopper i dit nuværende fleksjob, selvom du er ansat før 1. januar 2013  eller hvis du skifter fleksjob fra en arbejdsgiver til en anden arbejdsgiver, eller hvis du skifter til et nyt ansættelsesområde hos samme arbejdsgiver.

Der er ikke tale om nyt fleksjob, hvis dit skånebehov eller timetal om ændres eller hvis der bliver ændret i din jobbeskrivelse, for eksempel fordi du bliver forfremmet, eller du skifter tjenestested, fordi dine opgaver bliver flyttet til et nyt tjenestested. 

 

Få hjælp i 3F

Husk altid at kontakte din lokale 3F fagforening, når du skal i fleksjob eller skifter fleksjob. De kender reglerne og kan give dig personlig rådgivning.