Alt om førtidspension

Kan du ikke klare et arbejde på almindelige vilkår eller et fleksjob, kan din kommune bevilge dig førtidspension.

Førtidspension

Læs mere her Kan du ikke klare et arbejde på almindelige vilkår eller et fleksjob, kan din kommune bevilge dig førtidspension.

Klag over afgørelse

Læs mere her Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

Arbejdsprøvning / virksomhedspraktik

Læs mere her Efter et sygdomsforløb kan din kommune sende dig i afklaring.

Førtidspension og skånejob

Læs mere her

Som førtidspensionist kan du både modtage førtidspension og arbejde med løntilskud på særlige vilkår. Det kaldes også skånejob.

Ressourceforløb

Læs mere her Før du kan få en førtidspension, skal det afklares, om du kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet, så du undgår førtidspension.

Rehabiliteringsteam

Læs mere her Det er kommunens rehabiliteringsteam, som tager sig af dit ressourceforløb.