Førtidspension

Kan du ikke klare et arbejde på almindelige vilkår eller et fleksjob, kan din kommune bevilge dig førtidspension.

For at få førtidspension skal din arbejdsevne være varigt nedsat, og inden du kan få førtidspension, skal kommunen finde ud af, om du ved hjælp af ressouceforløb, revalidering eller andre beskæftigelsesrettede tilbud kan komme tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan enten være til almindeligt job eller et fleksjob. 

Førtidspensionens størrelse

Førtidspensionens størrelse afhænger af, om du er enlig, gift eller samlevende.

Du må gerne have indtægter ved siden af op til en vis grænse, uden at der bliver trukket i din førtidspension.

De aktuelle satser for førtidspension finder du på borger.dk.

Samme sted kan du se, hvor meget du må tjene ekstra, før kommunen modregner i din førtidspension.

Har du spørgsmål om førtidspension, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Førtidspension og skånejob

Førtidspensionister kan modtage førtidspension og samtidig arbejde med løntilskud på særlige vilkår. Det kaldes et skånejob.

Det er kommunen, der bevilliger job med løntilskud. Jobbet kan oprettes hos en privat eller en offentlig arbejdsgiver - på fuld tid eller nedsat tid.

Førtidspensionister, der ansættes med løntilskud, skal have en ansættelseskontrakt, der beskriver løn, arbejdsvilkår, og hvor lang tid løntilskuddet er bevilliget. 

Førtidspension- værd at vide

Som førtidspensionist har du mulighed for at få forskellige tilskud oven i din pension.

Du kan blandt andet  have ret til:  

  • fuld eller delvis dækning af merudgifter til kost og diætpræparater
  • vedvarende hjælp til personlig pleje, beklædning og transport
  • boligsikring
  • særligt børnetilskud.

Er du ikke tilfreds med kommunens afgørelse om førtidspension, kan du anke den inden for fire uger.

Kontakt din lokale 3F fagforening, før du kommer i den situation, at førtidspension er din eneste mulighed. 3F og a-kassen kan sammen med dig vurdere, om du har mulighed for at blive på arbejdsmarkedet.

På det borger.dk finder du en detaljeret gennemgang af reglerne for førtidspension.  

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler