Integrationsydelse

Læs her om reglerne for hvornår du kan modtage integrationsydelse.

Integrationsydelse er for dig som:

  • Kommer til DK efter 1. september 2015 enten ved at tage lovligt ophold i DK eller rejser ind efter et kortere eller længerevarende ophold i udlandet.
  • Ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 år ud af de sidste 10 år.
  • Ikke opfylder beskæftigelseskravet om at have haft arbejde svarende til 2 år og 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse (4.810 løntimer).

Hvornår er du omfattet?

Efter 1. juli 2016 skal alle modtagere af uddannelses- og kontanthjælp opfylde opholdskravet.

d. 1. januar 2019 indføres et nyt opholdskrav og et beskæftigelseskrav som alle modtagere af uddannelses- og kontanthjælp skal opfylde. Opholdskravet udvides til at borgeren skal have opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 ud af de sidste 10 år for at kunne modtage uddannelses- og kontanthjælp. Derudover skal borgeren opfylde beskæftigelseskravet ved at have haft arbejde svarende til 2 år og 6 måneder (4.810 løntimer) indenfor de sidste 10 år.