Kontanthjælp

Hvis du opfylder og overholder en række betingelser, kan du få kontanthjælp.

Kontanthjælp

Læs mere her Kontanthjælp er offentlig forsørgelse, som du kan få, hvis du opfylder bestemte betingelser.

Dagpenge eller kontanthjælp

Læs mere her Der er meget stor forskel på dagpenge og kontanthjælp. Kontanthjælp er afhængig af din formue. Det er dagpenge ikke.

Gensidig forsørgerpligt

Læs mere her Er du gift kigger kommunen også på ægtefællens økonomi, når kontanthjælpen skal beregnes.

Ferie og Kontanthjælp

Læs mere her Du må først holde ferie med betalt kontanthjælp, når du uafbrudt har modtaget hjælpen i 12 måneder.

Fritagelse

Læs mere her Der er situationer, hvor du kan blive fritaget fra at være aktivt arbejdssøgende.

Jobcenter

Læs mere her Hvis du modtager kontanthjælp, skal du tilmeldes jobcenter og tage imod eventuelle tilbud om aktivering.

Nytteindsats

Læs mere her Modtager du kontanthjælp, kan du blive sendt ud i nytteindsats i op til 13 uger.

Mistet kontanthjælp

Læs mere her Kommunen kan i visse tilfælde stoppe udbetalingen af din kontanthjælp, hvis du ikke overholder en række regler.

Syg på kontanthjælp

Læs mere her Hvis du får kontanthjælp og bliver syg, fortsætter din kontanthjælp.

Formue

Klag over afgørelse

Læs mere her Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse.