Kontanthjælp

Hvis du opfylder og overholder en række betingelser, kan du få kontanthjælp.

Dagpenge eller kontanthjælp

Læs mere her Der er meget stor forskel på dagpenge og kontanthjælp. Kontanthjælp er afhængig af din formue. Det er dagpenge ikke.

Under 30 år med uddannelse

Læs mere her Kommunen vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat altså om du kan arbejde, eller om du har problemer, der gør, at du ikke kan tage et arbejde inden for tre måneder.

Under 30 år og uden uddannelse

Læs mere her Jobcentret vurderer, om du er uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Formålet med begge dele er, at du skal uddanne dig.

30 år eller derover

Læs mere her Kommunen vurderer om du er jobparat eller aktivitetsparat - altså om du kan arbejde, eller om du har problemer, der gør, at du ikke kan tage et arbejde inden for tre måneder.

Klag over afgørelse

Læs mere her Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

Kontanthjælp

Læs mere her Kontanthjælp er offentlig forsørgelse, som du kan få, hvis du opfylder bestemte betingelser.

Gensidig forsørgerpligt

Læs mere her Er du gift kigger kommunen også på ægtefællens økonomi, når kontanthjælpen skal beregnes.

Ferie og Kontanthjælp

Læs mere her Du må først holde ferie med betalt kontanthjælp, når du uafbrudt har modtaget hjælpen i 12 måneder.

Fritagelse

Læs mere her Der er situationer, hvor du kan blive fritaget fra at være aktivt arbejdssøgende.

Jobcenter

Læs mere her Hvis du modtager kontanthjælp, skal du tilmeldes jobcenter og tage imod eventuelle tilbud om aktivering.

Nytteindsats

Læs mere her Modtager du kontanthjælp, kan du blive sendt ud i nytteindsats i op til 13 uger.

Mistet kontanthjælp

Læs mere her Kommunen kan i visse tilfælde stoppe udbetalingen af din kontanthjælp, hvis du ikke overholder en række regler.

Syg på kontanthjælp

Læs mere her Hvis du får kontanthjælp og bliver syg, fortsætter din kontanthjælp.

Formue