Gensidig forsørgerpligt

Er du gift kigger kommunen også på ægtefællens økonomi, når kontanthjælpen skal beregnes.

Der er flere ting, som kommunen ser på, når din kontanthjælp skal udregnes. For eksempel ser kommunen på din ægtefælles økonomi.

Udgangspunktet er, at der beregnes hjælp til begge ægtefæller - også selvom det kun er én af jer, som er ledig.

Herefter fradrages den anden ægtefælles indtægter, og det betyder ofte, at der ikke kan udbetales kontanthjælp. 

Når I begge er på kontanthjælp

Hvis I begge er berettiget til kontanthjælp, beregnes ydelsen til hver enkelt og udbetales også til hver af jer.

Ægtefæller får ikke altid det samme i kontanthjælp. 

Det gælder for eksempel, hvis kun én af jer har et barn.

Tilbagebetaling

Kommunen kan beslutte, at du skal betale kontanthjælp tilbage, hvis du har modtaget hjælpen uberettiget. Det kan for eksempel være, hvis du er blevet selvforskyldt ledig, eller hvis du er udeblevet fra samtaler hos dit jobcenter.

Kommunen skal oplyse om årsagen for tilbagebetaling og kræve, at du underskriver en tilbagebetalingserklæring. 

Ægtefæller hæfter ikke for hinandens tilbagebetalingspligt, der er personlig.

Hvis du har flere spørgsmål omkring kontanthjælp, skal du kontakte din kommune. Du kan også læse mere på www.borger.dk