Kan jeg få gratis a-kasse?

Der er flere tilfælde, hvor du kan blive fritaget for at betale kontingent til  a-kassen.

Du kan blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen, hvis du er lærling eller elev, under uddannelse på SU, eller hvis din dagpengeperiode er udløbet.

Du skal selv skriftligt søge a-kassen om fritagelse, og du kan tidligst blive fritaget fra den dato, hvor a-kassen har modtaget din ansøgning.

Opfylder du kravene for gratis a-kasse?

Der er en række krav, som gælder, hvis du skal fritages for at betale kontingent til a-kassen.

Under 30 år med lærlinge- eller elevløn

 • Din erhvervsuddannelse skal være på mindst 18 måneder, og
 • Du må ikke have andre indtægter end din lærlinge- eller elevløn.

Under 30 år elev på grundforløb uden løn, skolepraktik, EGU uden lærlinge-/elevløn og anden erhvervsuddannelse med SU

 • Din erhvervsuddannelse skal være på mindst 18 måneder, og
 • Dine samlede indtægter fra beskæftigelse, skolepraktik, SU, SVU eller lignende må ikke overstige det maksimale dagpengeniveau.

Fyldt 30 år med lærlinge- eller elevløn

 • Din erhvervsuddannelse skal være på mindst 18 måneder, og
 • Du må ikke have andre indtægter end din lærlinge- eller elevløn og
 • Du skal inden uddannelsens start have dagpengeret og
 • Du skal betale efterlønsbidrag

Fyldt 30 år på grundforløb uden løn, skolepraktik, EGU uden lærlinge-/elevløn og anden erhvervsuddannelse med SU

 • Din samlede indtægter fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende må ikke overstige det maksimale dagpengeniveau eller elevlønnen, og
 • Du skal inden uddannelsens start have have dagpengeret og
 • Du skal betale efterlønsbidrag.  

Voksenlærling over 30 år med tilskud til arbejdsgiveren efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

 • Du skal betale efterlønsbidrag.

Udløb af dagpengeperiode

Du kan blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen, når din dagpengeperiode er udløbet.

Du skal være tilmeldt som arbejdssøgende på Jobnet.dk, og må ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse som for eksempel kontanthjælp eller uddannelsesydelse.

Meld dig ind - lærling