Kan jeg få gratis a-kasse?

Der er flere tilfælde, hvor du kan blive fritaget for at betale kontingent til  a-kassen.

Du kan blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen, hvis du er lærling eller elev, under uddannelse på SU, eller hvis din dagpengeperiode er udløbet.

Du skal selv skriftligt søge a-kassen om fritagelse, og du kan tidligst blive fritaget fra den dato, hvor a-kassen har modtaget din ansøgning.

Opfylder du kravene for gratis a-kasse?

Der er en række krav, som gælder, hvis du skal fritages for at betale kontingent til a-kassen.

Under 30 år med lærlinge- eller elevløn

 • Din erhvervsuddannelse skal være på mindst 18 måneder, og
 • Du må ikke have andre indtægter end din lærlinge- eller elevløn.

Under 30 år elev på grundforløb uden løn, skolepraktik, EGU uden lærlinge-/elevløn og anden erhvervsuddannelse med SU

 • Din erhvervsuddannelse skal være på mindst 18 måneder, og
 • Dine samlede indtægter fra beskæftigelse, skolepraktik, SU, SVU eller lignende må ikke overstige det maksimale dagpengeniveau.

Fyldt 30 år med lærlinge- eller elevløn

 • Din erhvervsuddannelse skal være på mindst 18 måneder, og
 • Du må ikke have andre indtægter end din lærlinge- eller elevløn og
 • Du skal inden uddannelsens start have arbejdet 1.924 timer i en medlemsperiode inden for 3 år eller have opfyldt et indkomstkrav på mindst 223.428 kr. inden for 3 år (du kan max medregne 18.619 kr. pr. måned) – det afhænger af din dagpengeretsstatus pr. 1. juli 2017 og
 • Du skal betale efterlønsbidrag

Fyldt 30 år på grundforløb uden løn, skolepraktik, EGU uden lærlinge-/elevløn og anden erhvervsuddannelse med SU

 • Din samlede indtægter fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende må ikke overstige det maksimale dagpengeniveau eller elevlønnen, og
 • Du skal inden uddannelsens start have arbejdet i 1.924 timer i en medlemsperiode inden for 3 år eller have opfyldt et indkomstkrav på mindst 223.428 kr. inden for 3 år (du kan max medregne 18.619 kr. pr. måned) – det afhænger af din dagpengeretsstatus pr. 1. juli 2017 og
 • Du skal betale efterlønsbidrag.  

Voksenlærling over 30 år med tilskud til arbejdsgiveren efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

 • Du skal betale efterlønsbidrag.

Udløb af dagpengeperiode

Du kan blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen, når din dagpengeperiode er udløbet.

Du skal være tilmeldt som arbejdssøgende på Jobnet.dk, og må ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse som for eksempel kontanthjælp, uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse.  

Meld dig ind - lærling