Uddannelsesaftale

Det er et lovkrav, at der er en skriftlig uddannelsesaftale mellem dig og din arbejdsgiver.

Der skal være en skriftlig uddannelsesaftale (lærekontrakt) mellem dig og din arbejdsgiver. Lærekontrakten er med til at sikre, at du ikke bliver udnyttet, og at du lærer det, du skal, og får den løn, du har krav på i din læreperiode.

Undervisningsministeriets standard-blanket skal anvendes. Din skole har styr på disse formaliteter og er klar til at hjælpe dig. Det er også et krav, at skolen får et eksemplar af aftalen, ellers er den ikke gyldig.

Det skal kontrakten indeholde

I lærekontrakten skal det fremgå, hvem der er arbejdsgiver (incl. CVR-nr.) og lærling (navn og CPR-nr.).

Videre skal lønnen oplyses, og her er det et krav, at der skal være information om, hvilken overenskomst der gælder.

På den måde har du en kontrakt, som både du og din arbejdsgiver skal overholde.