Løn og ansættelse

Der findes ingen lov om mindsteløn i Danmark. 3F sikrer dine løn- og arbejdsforhold via overenskomsterne.

Advarsel fra arbejdsgiver

Læs mere her En advarsel er en påtale fra din arbejdsgiver. Påtalen kan ende med en afskedigelse.

Fleksjob

Læs mere her Du kan søge om et fleksjob, hvis du har nedsat arbejdsevne.

Løn

Læs mere her Alt efter aftale og overenskomst kan din løn være sammensat forskelligt.

Lønforsikring

Læs mere her Arbejdsløshed kan ramme os alle. 3F Lønforsikring sikrer din økonomi.

Løntilskud

Læs mere her Ansættelse med løntilskud kan være en vej til fast arbejde eller muligheden for at få nye kompetencer.

Gode råd, når du forhandler løn

Læs mere her Mange af os har det svært med at sige til chefen: Jeg vil gerne forhandle løn. Men så snyder du dig selv. Her er nogle gode råd.

Arbejdstid

Læs mere her Den ugentlige arbejdstid er normalt på 37 timer og er fastsat i overenskomsten.

Ligeløn

Læs mere her Ligeløn handler om, at lønforskelle ikke må hænge sammen med, om man er mand eller kvinde.

Hvis lønnen udebliver

Læs mere her Har du ikke modtaget din løn, skal du straks kontakte din arbejdsgiver - ellers risikerer du at miste dine penge.

Lønseddel - 3F giver gratis løntjek

Læs mere her Bestil et løntjek i din lokale 3F fagforening. Så sikrer vi, at du får den løn, du har krav på.

Ændringer i dine arbejdsvilkår

Læs mere her Hvis du oplever markante ændringer i dine arbejds- og ansættelsesvilkår, skal du varsles i god tid.

Funktionærloven

Læs mere her Der gælder særlige rettigheder, hvis du er omfattet af funktionærloven.

Fratrædelsesgodtgørelse - Funktionærloven

Læs mere her Fra første februar 2015 er reglerne i Funktionærloven for godtgørelse ved fratrædelse ændret. Det har efter de nye regler ingen betydning, om du går på efterløn eller pension.

Ansættelsesaftale

Læs mere her Din ansættelsesaftale/kontrakt skal være med til at sikre dine rettigheder i dit job

Løn ved sommertid

Læs mere her Den sidste weekend i marts skifter Danmark til sommertid. Det betyder, at vi skal stille vores ure en time frem fra kl. 02.00 til kl. 03.00 natten til søndag. De fleste ure indstilles selvfølgelig automatisk.

Særlige fridage

Læs mere her

I løbet af året er der nogle særlige fridage, hvor du via din overenskomst kan have ret til at holde fri.

Fritvalgskonto

Læs mere her Som ansat i industrien har du gennem overenskomsten en fritvalgskonto. Hvis du ikke er ansat i industrien, men arbejder inden for én af de fem øvrige grupper under 3F, har du ikke en fritvalgskonto, men i overenskomsterne findes ordninger, som minder om fritvalgskontoen.