Ansættelsesaftale

Din ansættelsesaftale/kontrakt skal være med til at sikre dine rettigheder i dit job

Når du får nyt arbejde, har du ret til et skriftligt ansættelsesbevis - også når du arbejder på deltid.

Reglerne gælder, når du arbejder mere end otte timer om ugen gennemsnitligt og er ansat for mere end en måned.

Hvis du ikke har en ansættelsesaftale, kan du altid kontakte din lokale 3F fagforening. Vi står klar til at hjælpe dig.

Den gode ansættelsesaftale

Din ansættelsesaftale/kontrakt skal være skrevet ned, så du har dokumentation på din aftale med din arbejdsgiver.

I aftalen skal der stå:

 • Din arbejdsgivers navn og dit navn
 • Din arbejdsgivers adresse og din adresse
 • Adressen på din arbejdsplads
 • Din stilling
 • En beskrivelse af dit arbejde
 • Hvornår du er begyndt på arbejdet
 • Hvor længe du er ansat, hvis det kun er for en bestemt periode
 • Din ret til betalt ferie
 • Hvordan reglerne for opsigelse er
 • Hvor langt opsigelsesvarslet er
 • Din løn, tillæg og andre former for løn, f.eks. pension
 • Hvornår på måneden du får lønnen udbetalt
 • Din daglige og ugentlige arbejdstid
 • Om du har pligt til at tage overarbejde
 • Hvor meget overarbejde, du har pligt til at tage
 • Hvilke overenskomster eller aftaler, der dækker dit job

Andre vilkår

Er der andre væsentlige vilkår for dit job, skal det også stå i ansættelsesbeviset.

Der kan for eksempel være lokale regler om arbejdstøj, eller om hvordan man omgås hinanden på arbejdspladsen.

Jobtjek

Er du medlem af 3F, kan du få et jobtjek. Vi tjekker din ansættelseskontrakt og lønsedler, så du er sikker på, at alt er OK. Det er vigtigt, at du får den løn, som du har krav på. På den måde er du med til at sikre, at du blandt andet er berettiget til at modtage dagpenge, hvis du bliver ledig, at du får den rette pension og de rette tillæg.