Funktionærloven

Der gælder særlige rettigheder, hvis du er omfattet af funktionærloven.

Er du ansat i en stilling inden for kontor, handel, teknisk- og/eller klinisk bistandsydelse? Har du en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer? Er der tale om en tjenestestilling? Så vil du være omfattet af funktionærloven. Der gælder særlige rettigheder efter funktionærloven, for eksempel løn under sygdom.

Du kan også være funktionærlignende ansat. Så er der typisk aftalt de samme rettigheder, som gælder for funktionærer.

Det kan også være aftalt, at du er omfattet af nogle af de rettigheder, der gælder efter funktionærloven. Det kan typisk være funktionærlovens opsigelsesvarsler. 

Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis du har spørgsmål til dine ansættelsesrettigheder.