Løn

Alt efter aftale og overenskomst kan din løn være sammensat forskelligt.

Der er ingen lov om mindsteløn i Danmark. Lønsatser aftales i overenskomsterne.  

Derfor kan din løn være sammensat på flere forskellige måder alt efter hvilken overenskomst, du er omfattet af, eller om du har en individuel aftale.  

Eksempelvis kan lønnen bestå af grundløn, bonus og tillæg med videre. Er du offentligt ansat, vil lønnen ofte være inddelt i løntrin.  

Det er vigtigt, at du får den løn, som du har krav på. På den måde er du med til at sikre, at du blandt andet er berettiget til at modtage dagpenge, hvis du bliver ledig, at du får den rette pension og de rette tillæg.

Du skal have løn for de timer, du arbejder. Hvis din arbejdsgiver beder dig om at arbejde gratis i form af interessetimer eller overarbejde, så skal du kontakte din lokale 3F fagforening.

Lokalaftale

En lokalaftale er et tillæg til overenskomsten, som din tillidsrepræsentant eller din fagforening har forhandlet med din arbejdsgiver.  

Hvis 3F har overenskomst med din arbejdsgiver, er din løn forhandlet af 3F. Eventuelt er det sådan, at du/I selv skal forhandle dele af overenskomsten på arbejdspladsen i en lokalaftale.  

Lokalaftalen omhandler konkrete arbejdsforhold på din arbejdsplads. Derfor er lønnen mange steder højere end i overenskomsten.  

Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening om, hvad der står i lokalaftalen på dit arbejde.

Ingen overenskomst

Hvis der ikke er overenskomst med din arbejdsgiver, skal du selv forhandle lønnen, som skal fremgå af dit ansættelsesbevis.  

Kontakt din lokale 3F fagforening, som gerne hjælper dig.

Tjek af lønseddel

Er du medlem af 3F, kan du få et tjekket din ansættelseskontrakt og lønsedler, så du er sikker på, at alt er OK.

Indsend dine oplysninger her