Ændringer i dine arbejdsvilkår

Hvis du oplever markante ændringer i dine arbejds- og ansættelsesvilkår, skal du varsles i god tid.

Som udgangspunkt har din arbejdsgiver ret til at ændre og tilrettelægge arbejdet, hvis det bliver nødvendigt.

Er der tale om væsentlige ændringer i dine ansættelses og/eller arbejdsvilkår, skal du have mulighed for at takke nej. Derfor skal væsentlige ændringer altid varsles.

Hvis du siger nej, er en mulig konsekvens, at din arbejdsgiver vil opsige dig.

Der er ikke faste regler for, hvornår ændringer er så væsentlige, at de skal varsles. Det er derfor op til arbejdsgiveren at vurdere, om ændringerne ligger uden for ansættelsesaftalen, så de skal varsles. 

Forhold, der skal varsles

Selv om din arbejdsgiver konkret skal vurdere, om en ændring skal varsles, er der alligevel visse forhold, som skal varsles i god tid Med i god tid menes som minimum det, der svarer til dit opsigelsesvarsel:

  • Ændringer i løn og ansættelsesgrad skal altid varsles

Derudover bør der varsles ved: 

  • faste arbejdstider til skiftende arbejdstider eller fra dagvagter til aftenvagter, som kan medføre, at du går ned i løn.
  • ændring af  arbejdssted, som medfører væsentlig øget transporttid.

Er en ændring varslet, skal den først træde i kraft ved udløbet af varslet. Varslet er som minimum dit opsigelsesvarsel. 

Du skal være opmærksom på, at der kan være nogle ændringer, som din arbejdsgiver ifølge din overenskomst godt må ændre uden varsel. 

Siger du nej til ændrede vilkår

Takker du nej til et tilbud om ansættelse på ændrede vilkår og fratræder din stilling, kan du få dagpenge fra første dags ledighed. Du skal selvfølgelig opfylde de almindelige betingelser for dagpengeret.

Kontakt altid din lokale 3F fagforening, hvis der sker væsentlige ændringer i dine arbejds- og ansættelsesvilkår.