Arbejdsfordeling

Din arbejdsgiver kan forhandle sig frem til en aftale om at fordele arbejdet, hvis der i en periode er få ordrer.

Arbejdsfordeling er, når din arbejdsgiver forhandler sig frem til at fordele dit arbejde anderledes, hvis der i en kortere periode ikke er nok arbejde for dig. 

Arbejdsfordelingen skal være aftalt efter kollektiv overenskomst eller ved anden kollektiv aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden for at undgå afskedigelser. 

Aftalen forhandles med lokale tillidsfolk og skal godkendes af 3F og alle andre fagforbund, der har overenskomst med virksomheden. 

Hvis virksomheden ikke har overenskomst, kan arbejdsfordeling kun aftales ved en kollektiv aftale med dig og dine kolleger.

Du får løn og dagpenge

Ved arbejdsfordeling med supplerende dagpenge kan din arbejdstid ifølge reglerne nedsættes på følgende måder: 

  • med hele arbejdsdage (mindst to dage om ugen)
  • med en uge ad gangen, så du arbejder en uge og er ledig en uge
  • to ugers arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed
  • eller to ugers arbejde på fuld tid fulgt af to ugers ledighed. 

Den tid, du er ledig, kan du få dagpenge fra a-kassen, hvis du har været medlem mindst et år og har haft arbejdstimer nok.

Husk at tilmelde dig Jobcenteret eller på www.jobnet.dk (NemID) på den første dag, du er ledig. 

Kontakt også din lokale 3F fagforening den første dag, du er ledig.

Ingen fyringer

Højst 13 uger
En aftale om arbejdsfordeling kan højst strække sig over 13 uger. Virksomheden kan dog søge om at forlænge perioden. En forlængelse kræver dispensation fra det lokale beskæftigelsesråd og fra de faglige organisationer. 

Mens der er aftale om arbejdsfordeling, må arbejdsgiveren ikke afskedige ansatte på grund af arbejdsmangel. Så ophører aftalen.

Nyt job

Mens du er på arbejdsfordeling, er du fortsat tilknyttet din arbejdsplads. Men du er også til rådighed for arbejdsmarkedet og skal søge andet arbejde.

Finder du et job med højere arbejdstid, skal du kunne fratræde dit gamle job uden opsigelsesvarsel.