Bortvisning

Ved bortvisning stopper din ansættelse øjeblikkeligt.

En bortvisning kan i første omgang ske mundtligt og betyder, at ansættelsesforholdet stopper med det samme. Det betyder også, at du ikke længere får løn.

Der skal være en meget god og skærpet grund til at bortvise dig fra din arbejdsplads.

Bliver du bortvist, skal du straks kontakte din lokale 3F fagforening. Hvis bortvisningen er urimelig, vil din lokale 3F fagforening hjælpe dig med at køre en sag.