Fyring på sms

Det er som hovedregel ikke ulovligt at blive fyret pr. sms.

3F mener ikke, at en fyring pr. sms er den rigtige måde at afskedige på. Men det er ikke ulovligt.

Dog kan det i din overenskomst eller ansættelseskontrakt være præciseret, at en opsigelse skal være skriftlig. I så fald skal du kontakte din lokale 3F fagforening.

Hvis du bliver afskediget pr. sms, så bed din arbejdsgiver om at give dig en opsigelse på papir eller på e-mail. Du har nemlig brug for bevis for opsigelsen i forhold til a-kasse, Jobcenter og andre myndigheder.

Sådan er reglerne

Det har ikke betydning for en afskedigelses gyldighed, hvilket medie arbejdsgiveren bruger, når en arbejdsgiver afskediger en medarbejder – medmindre andet er aftalt. Afskedigelser via sms er derfor i princippet lovlige.

Derimod har det betydning for bevisbyrden. Det kan for eksempel være, at du aldrig har modtaget sms’en, din mobil er i stykker, arbejdsgiverens besked er uklar og så videre.

Det fremgår for eksempel af funktionærloven, at en opsigelse skal meddeles skriftligt, men domstolene har afgjort, at der alene er tale om en bevisbyrderegel, altså er en mundtlig opsigelse gyldig, hvis der ikke er uenighed om, at den er meddelt.  

Hvis du siger op på sms

Der er på mange arbejdspladser ikke noget krav til, hvordan din opsigelse skal være. Derfor er det som udgangspunkt ikke ulovligt for dig at sige dit arbejde op via sms.

Inden for det offentlige er der et krav om, at opsigelser skal ske på skrift for at være i overensstemmelse med forvaltningsloven.

Dog er det generelt en dårlig måde at sige dit arbejde op via en sms. 3F anbefaler, at du tager en ordentlig snak med arbejdsgiver, hvis du vil sige dit job op.

Husk på, at du får karantæne i a-kassen, hvis du selv siger dit job op. Læs mere om karantæne under a-kassen