Fyring under sygdom

Du kan godt blive afskediget, mens du er syg, med mindre andet fremgår af din overenskomst. Men der er stor forskel på, om afskedigelsen skyldes langvarig sygemelding eller forhold, der ikke har noget med din sygemelding at gøre.

Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening om, hvordan du er stillet som sygemeldt.

 

Ofte er reglerne bestemt af den overenskomst, du er ansat under. I nogle overenskomster kan det være aftalt, at du i en bestemt periode under sygdom er beskyttet mod at blive sagt op.

 

 

Hvor mange sygedage før fyring

I overenskomsten står de grundlæggende regler. Der står ikke nøjagtigt, hvor mange sygedage du må have, inden du bliver fyret. Det vil afhænge af omstændighederne.

 

Hver sag om fyring under sygdom skal behandles individuelt. Generelt ser din arbejdsgiver på, hvor længe du har været ansat, hvornår du ventes tilbage på arbejdet igen, og om din sygdomsperiode er sammenhængende eller klatfravær – altså mange enkelte dage. 

 

 

120 dages-reglen

Måske har du hørt om 120 dages-reglen. Den er hovedparten af 3F’s medlemmer dog ikke omfattet af. Er du omfattet af 120 dages-reglen, skal det stå i din ansættelseskontrakt.

 

120 dages-reglen betyder, at du kan fyres med forkortet varsel, hvis du har været syg i 120 dage inden for de sidste 12 måneder. 

 

 

Afskedigelse på grund af sygdom

Du kan i udgangspunktet ikke blive opsagt på grund af sygdom, fordi sygdom betragtes som lovligt fravær. Men det betyder ikke, at du ikke kan blive afskediget, mens du er syg. I sådanne tilfælde skal begrundelsen for opsigelsen være rimelig.

 

En rimelig grund kunne for eksempel være, at du har været syg så længe, at virksomheden ikke længere kan få løst arbejdsopgaverne på tilfredsstillende vis, eller at virksomheden ikke har råd til at beholde dig.

 

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening hurtigst muligt. 3F kan hjælpe dig med at få en godtgørelse, hvis din fyring er uberettiget.

 

 

Afskedigelse på grund af nedskæringer

Hvis virksomheden varsler, at de skal skære ned på antallet af medarbejdere, har du krav på samme vilkår som dine kolleger, der er på arbejde.

 

Du må ikke stilles ringere og være den første i rækken til at blive fyret, fordi du er sygemeldt. Du er på den anden side heller ikke beskyttet mod fyring, fordi du er syg. Men begrundelsen for din afskedigelse skal være saglig.

 

 

Socialt kapitel

Nogle overenskomster, især på det offentlige område, indeholder et såkaldt socialt kapitel med bestemmelser om at undersøge muligheder for fastholdelse. Det kan for eksempel være en mulighed for at blive overflyttet til andet arbejde, du bedre kan holde til.

 

Læs mere om regler ved fyring.

 

Læs mere om regler ved sygdom.