Konkurs

Når en virksomhed ikke længere kan betale sine skyldnere, går den konkurs og må lukke permanent.

Konkurs er en permanent lukning af en virksomhed, fordi den ikke længere kan betale sine skyldnere.  

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, skal du straks henvende dig i din lokale 3F fagforening.  

Her vil du få hjælp til at sikre din løn og om nødvendigt at anmelde dit krav på løn til Lønmodtagernes Garantifond.  

Læs mere her.