Hvis du selv siger dit job op

Har du overenskomst på din arbejdsplads, er der en række regler, når du siger dit job op.

Både du og din arbejdsgiver skal overholde regler for opsigelse, hvis der er overenskomst på arbejdspladsen.

Opsigelsesvarslets længde afhænger af overenskomsten. Men mange har en måneds opsigelse. Er du ansat på tre måneders prøvetid, er opsigelsesvarslet i reglen kortere. Hovedreglen er også, at du fortsætter dit arbejde i virksomheden, indtil du fratræder.

Hvis du er ansat hos en arbejdsgiver, der ikke har overenskomst, skal du se i dit ansættelsesbevis. I dit ansættelsesbevis skal stå, hvilke regler der gælder, hvis du siger op.

Er du i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening.