Blokader

Hvis en arbejdsgiver nægter at tegne overenskomst med 3F, kan forbundet efter et varsel lovligt indlede en blokade.

Er der blokade på en virksomhed, må medlemmer af 3F ikke arbejde for virksomheden, indtil der er tegnet en overenskomst. 

Lovlige blokader skal varsles. Som modtræk over for arbejdsgivere består en blokade typisk i at hindre adgang for arbejdskraft eller varer til arbejdsgivere, som ikke vil gå ind på arbejdernes krav.

Blokade ses ofte i sammenhæng med strejke og lockout.

I nogle konflikter iværksættes der en sympatikonflikt.

På Fagbevægelsens Hovedorganisations hjemmeside kan du se en opdateret liste over igangværende sympatikonflikter.