Fornyelse af overenskomsten

Når overenskomsten udløber, skal de genforhandles, og de gældende overenskomster bliver opsagt.

Når en overenskomst forhandles, fremsætter både arbejdsgivere og arbejdstagere krav.

Forhandlingen resulterer i et kompromis, som sendes til afstemning hos medlemmerne, både hos arbejdsgiverne og hos fagforeningerne. 

Hvis hovedparten af medlemmerne i fagforeningen stemmer nej, ender de i en konflikt med strejke.

Stemmer de ja, træder overenskomsten i kraft.

Medlemmer kan sætte krav

Inden overenskomsten fornys, har både arbejdsgiverne og fagforeningerne udtaget krav.

Du kan som medlem af fagforeningen være med til at bestemme kravene. Det gør du normalt via din lokale 3F fagforening.

Overenskomstfornyelserne har gennem tiderne medført en lang række forbedringer og fornyelser i ansættelsesvilkårene.

Den ugentlige arbejdstid er blevet sat ned, der er indført arbejdsmarkedspension og ret til efteruddannelse.