I udlandet er de misundelige

I Danmark har vi i overenskomsterne aftalt gode løn- og arbejdsforhold.

I de fleste lande har lønmodtagerne meget ringere vilkår end i Danmark. De har blandt andet lavere løn, dårligere arbejdsvilkår, mindre ferie, kortere barsel, ingen løn under sygdom og ingen pension.

Den Danske Model er værd at bevare, for ellers vil forholdene for lønmodtagerne i Danmark forringes.

Se, hvad folk på gaden i Litauen og USA siger til forholdene i Danmark.