Ingen overenskomst

Arbejder du uden overenskomst på din arbejdsplads, er der ingen regler for, hvad du skal have i løn og pension.

37 timers arbejdsuge, fri på barns første sygedag og et aftalt lønniveau. Det er alt sammen rettigheder, som fastsættes i overenskomsterne.  

Der er nemlig ingen lovgivning, der fastsætter en mindsteløn og pension.  

Hvis du arbejder uden overenskomst, skal du straks kontakte din lokale 3F fagforening

3F kan herefter kontakte din arbejdsgiver for at tegne en overenskomst. 

Din arbejdsgiver får ikke noget at vide

Du kan trygt kontakte din lokale 3F fagforening. 3F vil aldrig give arbejdsgiveren besked om, at du har kontaktet fagforeningen, eller på anden måde tage kontakt til din arbejdsgiver, uden at du har aftalt det med 3F.   

Se din ansættelseskontrakt

Det bør fremgå af din ansættelseskontrakt, om du er omfattet af en overenskomst og i givet fald, hvad den gælder. Hvis du heller ikke har en ansættelseskontrakt, skal du bede din arbejdsgiver om at få sådan én eller kontakte din lokale 3F fagforening. 

Læs mere om ansættelseskontrakter