Overenskomstbrud

Hvis overenskomsten ikke overholdes, kaldes det overenskomstbrud. Disse sager behandles i Arbejdsretten.

Sager om overenskomstbrud varetages i Arbejdsretten - her går sagsbehandlingen hurtigere end hos de almindelige domstole. Før en sag går til Arbejdsretten, holder parterne i overenskomsten et fællesmøde.

På Fællesmødet råder den overenskomstbrydende parts organisation normalt til, at man ophører med de overenskomststridige forhold. Hvis ikke der opnås enighed på Fællesmødet, indbringes sagen for Arbejdsretten. 

Arbejdsretten

Det er kun den fagforening og arbejdsgiverforening, som har overenskomsten, der kan føre sag ved Arbejdsretten.

De enkelte lønmodtagere og arbejdsgivere kan ikke selv anlægge sag, bortset fra de uorganiserede arbejdsgivere, der selv har indgået overenskomst.

Arbejdsretten træffer afgørelser i sager: 

  • om brud på overenskomster 
  • om lovligheden af konflikter 
  • om, hvorvidt en overenskomst består.

Arbejdsretten er den eneste domstol på sit område, og dommene kan derfor ikke appelleres til de civile domstole.