Sympatikonflikt

Hvis en blokade (hovedkonflikt) ikke fører til en aftale, vil der herefter blive indledt sympatikonflikt mod virksomheden fra øvrige forbund under LO. 

 

En sympatikonflikt er fuldt lovlig. Den betyder, at faggrupper, som er organiseret i andre fagforeninger under LO, kan nægte at udføre arbejde for en virksomhed, der ikke vil indgå en overenskomst. Så vil virksomheden blive afskåret fra leverancer og ydelser udført af medlemmer af de berørte fagforeninger.

Hvis du arbejder i en virksomhed, som ikke har andet arbejde til dig på grund af en sympatikonflikt, skal du hurtigst muligt henvende dig i din lokale 3F fagforening.