Tiltrædelsesoverenskomst

3F kan indgå en aftale med din arbejdsgiver, hvis han ikke er medlem af en arbejdsgiverforening. Denne kaldes for en tiltrædelsesoverenskomst.

I en tiltrædelsesoverenskomst præciserer 3F og arbejdsgiver hvilken overenskomst, der regulerer løn- og arbejdsforhold på din arbejdsplads.  

Desuden kan der i aftalen være indarbejdet specielle vilkår.  Det er ofte pensionsforholdene, der kan laves særlige aftaler om. Hvis man for eksempel ikke har en pensionsordning på virksomheden i forvejen, kan man aftale en model, hvor medarbejderne gradvist kommer op på den pensionsindbetaling, der gælder i overenskomsten. 

En tiltrædelsesoverenskomst er lige så gyldig som en almindelig overenskomst. Det betyder, at du og din arbejdsgiver er omfattet af alle de vilkår, der er beskrevet i den overenskomst, I følger.

Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening, hvis du vil vide, om I har en tiltrædelsesoverenskomst, og hvad der står i den.