Pension

Alt efter hvilken overenskomst du arbejder under, får du pension betalt af din arbejdsgiver.

Begunstigelse

Læs mere her Har du styr på, hvem der skal arve din pension og gruppelivsforsikring? Hvis ikke, kan det betyde, at pengene går til din eks i stedet for eksempelvis til børnene.

Hvornår kan jeg gå på efterløn og pension

Læs mere her Din efterløns- og pensionsalder afhænger af, hvornår du er født.

Kritisk sygdom

Læs mere her Som en del af din arbejdsmarkedspension har 3F sikret, at du er forsikret ved kritisk sygdom

Arbejdsmarkedspension

Læs mere her Langt de fleste medlemmer af 3F har en arbejdsmarkedspension. Det er en del af overenskomsterne.

ATP og LD

Læs mere her Har du indbetalt penge til ATP Livslang Pension (ATP), kan du få dem udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Begravelseshjælp

Læs mere her Når du dør, har dine pårørende i mange tilfælde ret til begravelseshjælp, som udbetales af bopælskommunen. Begravelseshjælp er et offentligt tilskud, som udbetales til hjælp for betalingen af omkostninger i forbindelse med begravelsen.

Hvordan udbetales pensionsopsparing?

Læs mere her Når du er medlem i 3F og har pensionsopsparing hos Industriens Pension, PensionDanmark eller Sampension, bliver der automatisk udbetalt en sum til dine efterladte.

Dødsfald

Læs mere her Du er automatisk dækket af 3Fs gruppelivsforsikring, fra du optages som medlem af 3F, og hele din medlemstid, hvis du er under 65 år eller forsat er i arbejde efter 65 år.

Seniorpension

Læs mere her Hvis du er nedslidt, har du mulighed for at søge om seniorpension, hvis du opfylder en række betingelser.

Seniorordning

Læs mere her Mange 3F'ere over 60 år har mulighed for at gøre brug af den såkaldte seniorordning. Den sikrer lidt pusterum i den sidste del af arbejdslivet.

Folkepension

Læs mere her For at få folkepension er der en række krav, som du skal opfylde.