Arbejdsmarkedspension

Langt de fleste medlemmer af 3F har en arbejdsmarkedspension. Det er en del af overenskomsterne.

Arbejdsmarkedspensionen sikrer, at du har mere end folkepension og ATP at leve af, når du går på pension.

Pensionens størrelse afhænger af, hvor store bidrag der er betalt til den, og hvornår bidragene er betalt.

I de pensioner, 3F har aftalt i overenskomsterne, betaler arbejdsgiveren som regel 2/3 af pensionsbidraget, mens du selv betaler 1/3.

Du finder oplysninger om din arbejdsmarkedspension med mere på www.pensionsinfo.dk.

For at få adgang til oplysningerne skal du logge dig ind med NemID.  

Få pension, mens du arbejder

Det er muligt at få en del af din pension udbetalt fra PensionDanmark og Industriens Pension. Det kan være en god idé, hvis du har valgt at trappe din arbejdstid ned frem mod pensionsalderen. 

Præcis hvilke muligheder, der gælder for dig, afhænger blandt andet af, hvor du har din opsparing. Både i Industriens Pension og PensionDanmark er rådgiverne parate til at hjælpe dig.

Medlem af PensionDanmark

 • Som noget nyt kan du få udbetalt en del af din pension, selvom du stadig er i job. Du kan typisk begynde udbetalingerne, når du fylder 60 år.
 • Du kan læse mere om dine muligheder på pension.dk
 • PensionDanmarks medlemsrådgivere sidder også klar med råd og vejledning på tlf. 7012 1330

Medlem af Industriens Pension

 • De fleste medlemmer kan begynde at få pensionen udbetalt, når de fylder 60 år.
 • Er du stadig i arbejde, kan du få din aldersopsparing og kapitalpension udbetalt.
 • Når du fylder 60 år, kan du med seniorordningen gå ned i tid og bruge pensionspengene til at betale for den kortere arbejdstid.
 • Når du fylder 55 år, kan du få en samlet analyse af hele husstandens økonomi. Samtalen foregår over telefonen og giver dig og din eventuelle samlever/ægtefælle et overblik over, hvor mange penge du har, og hvordan du bedst indretter økonomien - herunder hvordan du kan minimere modregning i de offentlige ydelser, når du stopper med at arbejde.

Din arbejdsmarkedspension er en forsikring

Arbejdsmarkedspensionen indeholder også en række forsikringer, som kan give dig økonomisk kompensation, hvis du bliver invalid eller ramt af en kritisk sygdom. 

Forsikringen træder også i kraft som hjælp til din familie, hvis du dør før pensionsalderen.  

Ved at kontakte dit pensionsselskab kan du selv bestemme, hvem der skal arve din pension, hvis du dør før pensionsalderen. Hvis du ikke har meddelt andet, udbetales pengene til de nærmeste pårørende. Det er i nævnte rækkefølge:

 1. ægtefælle eller registreret partner
 2. samlever, hvis man har boet sammen i mindst to år eller har børn sammen
 3. børn
 4. arvinger efter testamente
 5. arvinger efter arveloven.

Find oplysninger om din pension

3F's medlemmer har pensionsordninger i Industriens Pension, PensionDanmark og SamPension. 

På selskabernes hjemmesider kan du få yderligere oplysninger om den ordning, du er omfattet af. Hjemmesiderne er: