ATP og LD

Har du indbetalt penge til ATP Livslang Pension (ATP), kan du få dem udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Hver gang du får løn, trækkes der et beløb fra til ATP. Både du og din arbejdsgiver indbetaler til din ATP-ordning. Du betaler 1/3, mens arbejdsgiveren betaler 2/3 af beløbet.

Næsten alle lønmodtagere indbetaler til ATP. Man indbetaler til ATP, hvis man er mindst 16 år og arbejder mindst 9 timer om ugen i Danmark eller er udsendt af en dansk arbejdsgiver til arbejde i udlandet.

Når du når folkepensionsalderen, kan du få din ATP Livslang Pension udbetalt. Cirka tre måneder før din pensionsalder modtager du et brev fra ATP med oplysninger om, hvornår og hvor meget du får udbetalt.

Når du dør, kan din ægtefælle eller samlever samt dine børn under 18 eller 21 år få udbetalt et engangsbeløb fra ATP.

Du kan læse mere om ATP på borger.dk/atp.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Du får pension fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvis der blev indbetalt ATP-bidrag for dig i perioden 1977 til 1979. For alle andre er ordningen uden betydning.

Du kan få udbetalt din opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, når du er fyldt 60 år. Men du kan også vælge at udskyde udbetalingen til senere.

Du kan læse mere om LD på borger.dk.