Folkepension

For at få folkepension er der en række krav, som du skal opfylde.

Du kan få folkepension fra det fyldte 65. år. Folkepensionsalderen stiger gradvist til 67 år fra 2019 til 2022. (Er du født før januar 1954, bliver du ikke berørt).

Som hovedregel skal du være dansk statsborger og have bopæl i Danmark for at kunne få folkepension.

Du har optjent ret til fuld folkepension, når du har boet i Danmark i mindst 40 år mellem det 15. og det 65. år.

Hvis du har boet i Danmark i mindre end 40 år, nedsættes pensionen.

Er du ikke dansk statsborger, kan du få pension, hvis du har boet mindst 10 år i Danmark mellem det 15. og det 65. år og heraf mindst fem år op til det 65. år.

Der gælder særlige bestemmelser for udlændinge, der er anerkendt som flygtninge.

På hjemmesiden www.seniorhaandbogen kan du beregne, hvor meget du kan få i pension og tillæg.

Du kan flytte til udlandet

Har du dansk indfødsret, og bor du i udlandet, kan du få dansk folkepension. Det kræver, at du har boet i Danmark i mindst 30 år, fra du var 15 til 65 år.

Folkepensionister, der flytter til udlandet, kan få pensionen med, hvis de har boet i Danmark i mindst 10 år, før de fyldte 65 år.

Om folkepension

Folkepensionen består af et grundbeløb. Pensionstillægget er større for enlige end for gifte/samlevende.

Tillægget kan blive beskåret, hvis man har en indtægt af en vis størrelse, herunder udbetalinger fra andre pensionsordninger.

Din kommune kan hjælpe, hvis du har spørgsmål om pensionsreglerne. Det er også hos din kommune, at du kan søge om særlig støtte til for eksempel personligt tillæg, helbredstillæg, boligstøtte, varmetillæg, licensnedsættelse, hjælpemiddeltilskud eller begravelseshjælp.