Seniorordning

Mange 3F'ere over 60 år har mulighed for at gøre brug af den såkaldte seniorordning. Den sikrer lidt pusterum i den sidste del af arbejdslivet.

En stor gruppe 3F’ere kan veksle en del af pensionsbidraget til løn, som man så får udbetalt for fridage. Reglerne varierer dog en smule alt efter, hvilken 3F-gruppe du hører til i. Som de eneste giver overenskomsterne for offentligt ansatte ret til seniorfridage, som du ikke selv skal finansiere.

Transportgruppen

Her kan du få op til 32 ekstra fridage om året, som bliver finansieret via særlig opsparing, konvertering af pensionsmidler eller via anvendelse af egne midler. Arbejdsgiveren skal have skriftlig besked om, at du vil gøre brug af seniorordningen. Vil du have det til næste år, skal du give besked senest i november. Aftalen gælder et år ad gangen. Placeringen af fridagene aftales sammen med arbejdsgiveren.

Privat Service, Hotel og Restauration

Her findes der to store hovedområder med overenskomst. 

Rengøring og kantine hører under de såkaldte normallønsoverenskomster, og her er der en seniorordning. Den fungerer sådan, at du kan bruge en del af dit pensionsbidrag og veksle det til løn, så du kan få ekstra fridage. Hvis du vil gøre brug af ordningen næste år, skal du give din arbejdsgiver besked senest 1. november. Du har ret til at gøre brug af ordningen, men fridagenes placering skal aftales med arbejdsgiveren.

I hotel- og restaurationsbranchen kan du indgå i en seniorordning og få reduceret din arbejdstid. 

Til at finansiere din reduktion af arbejdstiden eller dine seniorfridage kan du bruge det særlige løntillæg, feriefridage, pensionsmidler eller dine egne penge.

Byggeriet

I Byggegruppen er det muligt at gøre brug af seniorordningen 5 år før din pensionsalder, hvis du får en skriftlig aftale med arbejdsgiveren. Her bliver en del af din pensionsindbetaling konverteret til løn og indsættes på SH-FF-kontoen, så du beholder din indtægt, selvom arbejdstimerne er færre. Du kan højest veksle 10 procent af pensionsbidraget om året, så antallet af fridage afhænger af, hvor meget du tjener.

Industrien

Hører du under Industrigruppens overenskomster, har du også her mulighed for at gøre brug af seniorordningen. Et beløb fra din pensionsordning kan sættes til side og udbetales som løn, der kan finansiere dine fridage. Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvor stor en del af pensionen, du kan bruge om året. Industrigruppen har lavet en pjece, der forklarer om reglerne.

Den grønne gruppe

I Den Grønne Gruppes overenskomster er der tilknyttet en seniorordning. Selve ordningen ligner i hovedtræk de øvrige gruppers.

Du har hvert år mulighed for at holde op til 32 seniorfridage. Til finansiering af seniorfridagene kan du enten bruge fritvalgskontoen, pensionsmidler, eller dine egne penge.

Seniorfridagene gælder fra fem år før den til enhver tid gældende pensionsalder.

Som udgangspunkt skal fridagene holdes i henhold til virksomhedens tarv, og placeringen af dagene skal aftales med arbejdsgiveren.

Offentlige

Seniordage

Du har ret til seniordage/seniorbonus i den sidste del af dit arbejdsliv, hvis du er ansat i en kommune eller region. Hvis du er ansat i staten, har du ikke ret til seniordage.

Hvornår seniordagene begynder, og hvor mange du har ret til, afhænger af din overenskomst på det kommunale eller regionale område.

Der kan være ret til mellem 2 til 5 seniordage, men du kan vælge at få seniordagene udbetalt som seniorbonus eller pension.

Hvornår har man ret til seniordage

Tjek i Rammeaftalen om senioraftalen for kommuner og regioner, hvis du er i tvivl om, fra hvilken alder du har ret til seniordage/seniorbonus.

I kommunerne er det forskelligt, om du får ret til seniordage samme år, hvor du fylder 58 eller 60 år.

I regionerne er der forskel på, om det gælder fra året, efter du fylder 58 eller 60 år.

Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du henvende dig i din lokale 3F fagforening eller hos din tillidsrepræsentant.